Σωματείο των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης

των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας

Category: Uncategorized

Τι γίνονται τα χρήματα για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Πρόληψης;

Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

22/05/2017

Δελτίο Τύπου:
Τι γίνονται τα χρήματα για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Πρόληψης;

Στις 06/04/2017 υπογράφηκε η διμερής προγραμματική σύμβαση συνεργασίας του νεοσυσταθέντος Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με τον ΟΚΑΝΑ. Με περίσσια εθελοντική δουλειά έχουμε συμβάλλει ως συλλογικότητα στη δημιουργία του Κέντρου Πρόληψης, τιμώντας τη φιλοσοφία της πρόληψης για συμμετοχή στις διεργασίες της κοινότητας, συνεργαζόμενοι με εκπροσώπους τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού, και καλύπτοντας κενά που γεννιούνται από τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΟΚΑΝΑ.

Γι’ αυτό καλωσορίζουμε διπλά την τυπική έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, την κοινωνία δεν ενδιαφέρει τόσο ποιος συντέλεσε στο στήσιμο ενός Κέντρου Πρόληψης όσο το να λειτουργήσει και να προσφέρει. Και το Κέντρο Πρόληψης Πειραιά δεν λειτουργεί στην ουσία, αφού δεν είναι στελεχωμένο. Επιπλέον, τουλάχιστον 15-20 Κέντρα Πρόληψης ακόμα υπολειτουργούν, επειδή οι κενές θέσεις τους δεν καλύπτονται. Ας διερευνήσουμε ποιος ευθύνεται για αυτό.

Με ενέργειες του Σωματείου μας είχε εκδοθεί το ΦΕΚ Β΄ 1814 (21/06/2016) που ενέκρινε την κάλυψη 26 θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης. Οι 11 από τις θέσεις αυτές αφορούσαν το υπό ίδρυση Κέντρο Πρόληψης Πειραιά. Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούσαν ως επί το πλείστον την έγκριση προσλήψεων συναδέλφων που είχαν ήδη προσληφθεί σε άλλα Κέντρα Πρόληψης, χωρίς όμως να ακολουθηθούν οι νέες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα – και από το 2015 καλώς ισχύουν και για τα Κέντρα Πρόληψης. Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα ΔΣ εκείνων των Κέντρων Πρόληψης που είχαν προβεί σε τέτοιες προσλήψεις, με το κεφάλι κρυμμένο στην άμμο του ιδεολογήματός τους ότι οι κρατικά επιχορηγούμενες αστικές εταιρείες «είναι ευέλικτες», δεν έκαναν καμία ενέργεια να διορθώσουν, έστω, το λάθος τους. Οπότε, για τους «συναδέλφους-φαντάσματα» χρειάστηκε ξανά να τρέξει το Σωματείο, με μια θετική ανταπόκριση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι, με πολλή γραπτή δουλειά τεκμηρίωσης και πολλές συναντήσεις, αναγκάστηκε στο τέλος να κάνει κάτι και ο επιστημονικός επόπτης, ο ΟΚΑΝΑ, που δεν είχε ενημερώσει καν τα Κέντρα Πρόληψης για τη νέα συνθήκη των προσλήψεων. Με την έκδοση του ΦΕΚ καταφέραμε οι συνάδελφοί μας να γίνουν «ορατοί» στο κράτος ως εργαζόμενοι/ες και να ανοίξουν 11 θέσεις για τη στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης Πειραιά.

Εφτάμισι μήνες μετά, τις 03/02/2017 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο μας. Εκεί οι εκπρόσωποί μας ζήτησαν επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις προσλήψεις στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά και σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης όπου υπάρχουν κενές θέσεις (υπολογίζουμε γύρω στις 25-40 θέσεις, αν και ποτέ δεν είχαμε ενημέρωση στην Επιτροπή). Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ ανέφεραν ότι έχει γίνει η καταμέτρηση όλων των κενών θέσεων (δεν είπαν πόσες είναι) και θα σταλεί σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας «τις επόμενες μέρες». Ζητήσαμε να προωθηθεί το ίδιο έγγραφο αρμοδίως στην Επιτροπή Παρακολούθησης και οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ είπαν πως θα το κάνουν.

Από τότε έχουν περάσει 110 μέρες και δεν έχουμε λάβει το «σχετικό έγγραφο» στην Επιτροπή.

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι στην προαναφερθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής οι εκπρόσωποι του Σωματείου ρώτησαν τους εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ αν έχει διερευνηθεί νομικά η αναμφίβολη ισχύς και για το έτος 2017 της έγκρισης 11 θέσεων στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά, η οποία δόθηκε με το ΦΕΚ του Ιουνίου του έτους 2016. Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ απάντησαν πως θεωρούν ότι ισχύει και για το 2017, αλλά θα το ελέγξουν ξανά. Το περίεργο είναι ότι, όταν ζητήσαμε να συμπεριληφθεί ο διάλογος αυτός στα πρακτικά της συνεδρίασης, ο ΟΚΑΝΑ διαφώνησε – στείλαμε μάλιστα τη σχετική επιστολή μας 1048/27.03.2017 με την οποία ζητούμε την τοποθέτηση των υπολοίπων παρισταμένων μελών της Επιτροπής (η επιστολή μας δεν έχει απαντηθεί).

Επειδή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ζητούμε από τις ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να ενημερωθούμε αρμοδίως για το σύνολο των κενών θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης και ώστε άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσής τους. Τονίζουμε ότι η πλήρωση των κενών θέσεων δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι θέσεις αυτές έχουν προϋπολογιστεί στις διμερείς συμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης, δηλαδή εμπίπτουν στο ετήσιο ποσό συνολικής επιχορήγησης των δομών (13.000.000€), προβλεπόμενης βάσει του άρθρου 36 του Ν. 4262/2014 και διαχειριζόμενης από τον ΟΚΑΝΑ βάσει των διμερών συμβάσεων. Ζητούμε, συνεπώς, από τις ηγεσίες των Υπουργείων να κάνουν όσα δεν είναι ικανοί να κάνουν οι διάφοροι «παράγοντες» του σημερινού θεσμικού καθεστώτος, που απλώς πασχίζουν επικοινωνιακά να παρουσιάζονται ως «συνιδιοκτήτες» των Κέντρων Πρόληψης (ενώ μάλιστα κάτι τέτοιο δεν ισχύει), από τα τηλεοπτικά πάνελ μέχρι τη Βουλή, με πολλούς διαδρόμους ενδιάμεσα και άλλοτε σε συμμαχία, άλλοτε αλληλοκατηγορούμενοι, ανάλογα με το «τι βολεύει» κάθε φορά.

Μέχρι να λυθεί το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να εκλείψουν τέτοια άκομψα παιχνίδια ισχύος που δημιουργούν σύγχυση στις κρατικές υπηρεσίες και σακατεύουν την πρόληψη, η δουλειά στην κοινότητα χρειάζεται τουλάχιστον να συνεχίζεται με τις μίνιμουμ προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και νέοι άνθρωποι -άνεργοι μέχρι τώρα- να βρίσκουν δουλειά, εμπλουτίζοντας τις δομές με φρέσκες ιδέες, με υγιή ορμή για προσφορά στον άνθρωπο, με μεράκι, φαντασία και αυταπάρνηση.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Δελτίο Τύπου: Ώρες (πριν την Πρωτομαγιά)

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

29/04/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ώρες (πριν την Πρωτομαγιά)

Δεν είναι ώρες για μεγάλα λόγια. Δεν είναι ώρες για «ακτιβισμό» από υποχρέωση.

Αλήθεια, μέχρι πρόσφατα αρκετοί είχαν να «διαλέξουν»: ανάμεσα σε ψόφιες εκδηλώσεις της Εργατικής Πρωτομαγιάς και σε μεταμοντέρνες «εφόδους στην ύπαιθρο».

Τα δύσκολα ερωτήματα κρυμμένα. Στη μια περίπτωση, κάτω από αραχλιασμένα λόγια των «ειδικών» του εργατικού κινήματος. Στην άλλη, μες στην κατανάλωση μιας φύσης-αντικείμενο.

Σε κύκλους προοδευτικούς, ένα καλό μείγμα των δυο περιπτώσεων όχι μόνο δεν θεωρούνταν ότι βλάπτει, παρά σε καθιστούσε και ισορροπημένο.

Όχι πως δεν έσπαγε η ισορροπία αυτή, στις μεγάλες ώρες που ο καημός του λαού έγινε συνάντηση, πλημμύρισε τη χώρα κι έκανε τις καρδιές να φτερουγίσουν.

Σήμερα, όμως, που τα φτερά μίκρυναν πολύ και όλες οι δυνατότητες δείχνουν λιγότερες, κυριαρχεί το «θα μείνω σπίτι». Κατηγορούνται γι’ αυτό οι πάντες και τα πάντα. Εύκολο. Δύσκολο είναι να τεθεί το ερώτημα: «γιατί να πάει ο κόσμος σε μια πορεία τυπική;» Δεν πολυακούγεται. Λείπει. Προέχουν οι απαντήσεις, σε κάνουν να φαίνεσαι εξυπνότερος…

Λείπουν πολλά κι η απουσία είναι μια κραυγή που δεν καλύπτεται όσο κι αν ανέβουν τα βόλιουμ στις ντουντούκες και στα ηχεία. Δεν καλύπτεται ούτε κάτω απ’ τις άχαρες αφίσες για την Εργατική Πρωτομαγιά, στα ίδια γνωστά χρώματα, με τα ίδια γνωστά δημιουργικά και συνθήματα, που δεν λένε τίποτα ενδιαφέρον.

Είναι ώρες γι’ αυτά που λείπουν. Ώρες για μεγάλες ιδέες. Ώρες για μεγάλες αξίες. Ώρες και για μεγάλες παρέες. Από αυτές που δεν φτιάχνονται από υποχρέωση, αλλά από Ανάγκη, Λόγο και Έρωτα.

Σαν και την άνοιξη, που πάλι έρχεται και πάλι μας αργεί.

Κάπου εκεί μέσα, κάπως έτσι, θα ’μαστε κι εμείς. Σε λίγες ώρες. Γυρεύοντας. Δεν διαφέρουμε από πριν. Και δεν είμαστε όπως πρώτα.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Ανάκτηση του ιστολογίου

Σωματείο_logo_κόκκινο

20 Απρίλη 2017
Πριν λίγες ώρες το ιστολόγιό μας «ανέβηκε» ξανά. Αυτό είναι σπουδαίο, γιατί ένα τεράστιο υλικό 10 χρόνων είχε χαθεί από το μεσημέρι της Τρίτης και, πλέον, ανακτήθηκε.
Το τελευταίο διήμερο στείλαμε δύο μηνύματα στην αγγλική γλώσσα προς τους κεντρικούς διαχειριστές του blogger, όπου φιλοξενούνταν το ιστολόγιό μας που διαγράφηκε αιφνιδιαστικά.
Το πρωί της Τετάρτης υπήρξε και ένα σχετικό δημοσίευμα στο Virus.com για το συμβάν.
Αν και έχουμε ξανά το υλικό μας, μιας και δημιουργήσαμε μια νέα ιστοσελίδα την Τρίτη, θα την κρατήσουμε ενημερώνοντάς την κανονικά και διασυνδέοντάς τη με το ιστολόγιο, ώστε να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα πράγματα ως συλλογικότητα.
Οπότε, χρησιμοποιείτε και το prolipsiworkers.blogspot.gr και το prolipsiworkers.wordpress.com/blog για την ενημέρωσή σας.

 

Νέα ιστοσελίδα του Σωματείου

Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

18/04/2017

 

Δελτίο Τύπου
Νέα ιστοσελίδα του Σωματείου

Σήμερα, Τρίτη 18 Απριλίου 2017, «έπεσε» το ιστορικό ιστολόγιο του Σωματείου μας prolipsiworkers.blogspot.com, μέσα από το οποίο η συλλογικότητά μας επί 10 χρόνια «μιλούσε», ενημέρωνε, έθετε προβληματισμούς και αναζητούσε απαντήσεις.

Το ιστολόγιό μας διαγράφηκε αιφνιδιαστικά, δίχως να ενημερωθούμε για τους λόγους από τον κεντρικό διαχειριστή.

Αν το αίτημά μας προς τον κεντρικό διαχειριστή δεν γίνει αποδεκτό και δεν καταφέρουμε να ανακτήσουμε τα δεδομένα του ιστολογίου μας, τότε ένα μεγάλο ψηφιοποιημένο κομμάτι της ιστορίας των Κέντρων Πρόληψης και της υπόθεσης της πρόληψης των εξαρτήσεων στη χώρα μας, συνολικά, θα έχει σβηστεί.

Όχι, όμως, το πνεύμα της πορείας μας, που συνεχίζεται πλέον από την ιστοσελίδα prolipsiworkers.wordpress.com

Ούτως ή άλλως, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, λιγότερο ή περισσότερο επώδυνα, χρειαζόμαστε πάνω απ’ όλα τομές και φρεσκάδα στις νέες συνθήκες. Αυτή, τη μόνη ενδιαφέρουσα οδό, θα προσπαθήσουμε να πορευτούμε στο διαδίκτυο με καινούριο όχημα, ευχόμαστε πιο ανθεκτικό στις απαιτήσεις του αγώνα για νέα πνοή στην αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.

Για λόγους συνέχειας, οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις στη νέα ιστοσελίδα θα είναι οι ίδιες που είχαμε αναρτήσει στο παλιό ιστολόγιό μας την Τρίτη 18 Απριλίου 2017.

Το Δ.Σ. του Σωματείου

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!