ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, κο. Γ. Πατούλη, πραγματοποίησε αντιπροσωπεία του Σωματείου μας, στις 20/09/2017, στο πλαίσιο ενημέρωσης των κοινωνικών φορέων αναφορικά με την πρότασή μας συγκρότησης νέου θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

kentra_prolipsis_200917

Στη συνάντηση, που έγινε σε καλό κλίμα, παρουσιάσαμε τα κεντρικά σημεία της πρότασής μας για ίδρυση ενός ενιαίου και ανεξάρτητου δημόσιου φορέα πρόληψης των εξαρτήσεων, με συμμετοχή της αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού στη διοίκησή του – στη θέση των δυσλειτουργικών 67 αστικών εταιρειών.

Εξηγήσαμε με παραδείγματα γιατί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, κατασκευασμένο προ εικοσαετίας, είναι σήμερα προβληματικό και αδύναμο, γραφειοκρατικό, επιστημονικά επιβαρυντικό και κοινωνικά αναποτελεσματικό.

Τονίσαμε ότι η ιστορική εμπειρία έχει δείξει πως το ισχύον θεσμικό καθεστώς δεν βελτιώνεται με «εσωτερικές» τροποποιήσεις, ώστε απαιτείται αντικατάστασή του από ένα νέο σύστημα, που θα συνδυάζει την ύπαρξη ευέλικτου κέντρου και αποκεντρωμένης λογικής.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ κατανόησε τι ακριβώς προτείνουμε και, σε συνέχεια, συμφώνησε ότι οι εργαζόμενοι έχουν προσφέρει στις τοπικές κοινωνίες, ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να έχει σαφώς ορισμένο ρόλο στην πρόληψη των εξαρτήσεων και ότι η γραφειοκρατία πρέπει να ξεπεραστεί ώστε να υπάρχει ανταπόκριση στα νέα δεδομένα.

Δεσμεύτηκε, τέλος, να μελετήσει την πρότασή μας αναλυτικότερα και να τεθεί σχετικό θέμα στην Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕΔΕ, κατόπιν νέας συνάντησής μας.

Το Δ.Σ. του Σωματείου