Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

04/07/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Το νέο ΔΣ του Σωματείου

Συνάδελφοι χαίρετε.

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017, συγκεντρώθηκαν οι πλειονοψηφήσαντες σύμβουλοι των εκλογών της 16ης Ιουνίου 2017 κατόπιν πρόσκλησης του πρώτου πλειονοψηφήσαντος συμβούλου σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, και συγκροτήθηκαν σε σώμα Δ.Σ. ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Λάιος
Αντιπρόεδρος: Ναταλία Ζαχαρτζή
Γενική Γραμματέας: Άννα Χατζηνταή
Ταμίας: Σάββας Παντελίδης
Οργανωτική Γραμματέας: Πόπη Λυμπέρη
Υπεύθυνος Τύπου: Αλέξανδρος Σταθακιός
Μέλος: Βασιλική Παπαλάμπρου

Στη συνέχεια, η Βασιλική Παπαλάμπρου ορίστηκε εκπρόσωπος του ΔΣ στην Επιστημονική Επιτροπή του Σωματείου, με αναπληρωματικό της τον Αλέξανδρο Σταθακιό, σύμφωνα με το καταστατικό.

Η συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και ο ορισμός εκπροσώπου του στην Επιστημονική Επιτροπή έγινε με ομόφωνη ψήφο των 7 μελών.

Κατόπιν πρότασης του προέδρου, που έγινε ομόφωνα δεκτή, θα εφαρμοστεί σύστημα εναλλαγής σε θέσεις, με τρόπο για τον οποίο θα ενημερωθείτε στη συνέχεια.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Το ΔΣ του Σωματείου