Σωματείο_logo_κόκκινο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
prolipsiworkers@gmail.com

22/05/2017

Δελτίο Τύπου:
Τι γίνονται τα χρήματα για την πλήρωση κενών θέσεων στα Κέντρα Πρόληψης;

Στις 06/04/2017 υπογράφηκε η διμερής προγραμματική σύμβαση συνεργασίας του νεοσυσταθέντος Κέντρου Πρόληψης της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά με τον ΟΚΑΝΑ. Με περίσσια εθελοντική δουλειά έχουμε συμβάλλει ως συλλογικότητα στη δημιουργία του Κέντρου Πρόληψης, τιμώντας τη φιλοσοφία της πρόληψης για συμμετοχή στις διεργασίες της κοινότητας, συνεργαζόμενοι με εκπροσώπους τοπικών φορέων και της αυτοδιοίκησης Β΄ και Α΄ βαθμού, και καλύπτοντας κενά που γεννιούνται από τις συνήθεις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του ΟΚΑΝΑ.

Γι’ αυτό καλωσορίζουμε διπλά την τυπική έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, την κοινωνία δεν ενδιαφέρει τόσο ποιος συντέλεσε στο στήσιμο ενός Κέντρου Πρόληψης όσο το να λειτουργήσει και να προσφέρει. Και το Κέντρο Πρόληψης Πειραιά δεν λειτουργεί στην ουσία, αφού δεν είναι στελεχωμένο. Επιπλέον, τουλάχιστον 15-20 Κέντρα Πρόληψης ακόμα υπολειτουργούν, επειδή οι κενές θέσεις τους δεν καλύπτονται. Ας διερευνήσουμε ποιος ευθύνεται για αυτό.

Με ενέργειες του Σωματείου μας είχε εκδοθεί το ΦΕΚ Β΄ 1814 (21/06/2016) που ενέκρινε την κάλυψη 26 θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης. Οι 11 από τις θέσεις αυτές αφορούσαν το υπό ίδρυση Κέντρο Πρόληψης Πειραιά. Οι υπόλοιπες θέσεις αφορούσαν ως επί το πλείστον την έγκριση προσλήψεων συναδέλφων που είχαν ήδη προσληφθεί σε άλλα Κέντρα Πρόληψης, χωρίς όμως να ακολουθηθούν οι νέες διαδικασίες οι οποίες εφαρμόζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα – και από το 2015 καλώς ισχύουν και για τα Κέντρα Πρόληψης. Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα ΔΣ εκείνων των Κέντρων Πρόληψης που είχαν προβεί σε τέτοιες προσλήψεις, με το κεφάλι κρυμμένο στην άμμο του ιδεολογήματός τους ότι οι κρατικά επιχορηγούμενες αστικές εταιρείες «είναι ευέλικτες», δεν έκαναν καμία ενέργεια να διορθώσουν, έστω, το λάθος τους. Οπότε, για τους «συναδέλφους-φαντάσματα» χρειάστηκε ξανά να τρέξει το Σωματείο, με μια θετική ανταπόκριση από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής. Έτσι, με πολλή γραπτή δουλειά τεκμηρίωσης και πολλές συναντήσεις, αναγκάστηκε στο τέλος να κάνει κάτι και ο επιστημονικός επόπτης, ο ΟΚΑΝΑ, που δεν είχε ενημερώσει καν τα Κέντρα Πρόληψης για τη νέα συνθήκη των προσλήψεων. Με την έκδοση του ΦΕΚ καταφέραμε οι συνάδελφοί μας να γίνουν «ορατοί» στο κράτος ως εργαζόμενοι/ες και να ανοίξουν 11 θέσεις για τη στελέχωση του Κέντρου Πρόληψης Πειραιά.

Εφτάμισι μήνες μετά, τις 03/02/2017 συνεδρίασε η Επιτροπή Παρακολούθησης της Λειτουργίας των Κέντρων Πρόληψης, στην οποία συμμετέχει και το Σωματείο μας. Εκεί οι εκπρόσωποί μας ζήτησαν επίσημη ενημέρωση αναφορικά με τις προσλήψεις στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά και σε όλα τα Κέντρα Πρόληψης όπου υπάρχουν κενές θέσεις (υπολογίζουμε γύρω στις 25-40 θέσεις, αν και ποτέ δεν είχαμε ενημέρωση στην Επιτροπή). Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ ανέφεραν ότι έχει γίνει η καταμέτρηση όλων των κενών θέσεων (δεν είπαν πόσες είναι) και θα σταλεί σχετικό έγγραφο στο Υπουργείο Υγείας «τις επόμενες μέρες». Ζητήσαμε να προωθηθεί το ίδιο έγγραφο αρμοδίως στην Επιτροπή Παρακολούθησης και οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ είπαν πως θα το κάνουν.

Από τότε έχουν περάσει 110 μέρες και δεν έχουμε λάβει το «σχετικό έγγραφο» στην Επιτροπή.

Αξίζει, ακόμα, να σημειωθεί ότι στην προαναφερθείσα συνεδρίαση της Επιτροπής οι εκπρόσωποι του Σωματείου ρώτησαν τους εκπροσώπους του ΟΚΑΝΑ αν έχει διερευνηθεί νομικά η αναμφίβολη ισχύς και για το έτος 2017 της έγκρισης 11 θέσεων στο Κέντρο Πρόληψης Πειραιά, η οποία δόθηκε με το ΦΕΚ του Ιουνίου του έτους 2016. Οι εκπρόσωποι του ΟΚΑΝΑ απάντησαν πως θεωρούν ότι ισχύει και για το 2017, αλλά θα το ελέγξουν ξανά. Το περίεργο είναι ότι, όταν ζητήσαμε να συμπεριληφθεί ο διάλογος αυτός στα πρακτικά της συνεδρίασης, ο ΟΚΑΝΑ διαφώνησε – στείλαμε μάλιστα τη σχετική επιστολή μας 1048/27.03.2017 με την οποία ζητούμε την τοποθέτηση των υπολοίπων παρισταμένων μελών της Επιτροπής (η επιστολή μας δεν έχει απαντηθεί).

Επειδή η κατάσταση είναι απαράδεκτη, ζητούμε από τις ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε τα μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης να ενημερωθούμε αρμοδίως για το σύνολο των κενών θέσεων σε Κέντρα Πρόληψης και ώστε άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσής τους. Τονίζουμε ότι η πλήρωση των κενών θέσεων δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, αφού οι θέσεις αυτές έχουν προϋπολογιστεί στις διμερείς συμβάσεις των Κέντρων Πρόληψης, δηλαδή εμπίπτουν στο ετήσιο ποσό συνολικής επιχορήγησης των δομών (13.000.000€), προβλεπόμενης βάσει του άρθρου 36 του Ν. 4262/2014 και διαχειριζόμενης από τον ΟΚΑΝΑ βάσει των διμερών συμβάσεων. Ζητούμε, συνεπώς, από τις ηγεσίες των Υπουργείων να κάνουν όσα δεν είναι ικανοί να κάνουν οι διάφοροι «παράγοντες» του σημερινού θεσμικού καθεστώτος, που απλώς πασχίζουν επικοινωνιακά να παρουσιάζονται ως «συνιδιοκτήτες» των Κέντρων Πρόληψης (ενώ μάλιστα κάτι τέτοιο δεν ισχύει), από τα τηλεοπτικά πάνελ μέχρι τη Βουλή, με πολλούς διαδρόμους ενδιάμεσα και άλλοτε σε συμμαχία, άλλοτε αλληλοκατηγορούμενοι, ανάλογα με το «τι βολεύει» κάθε φορά.

Μέχρι να λυθεί το ζήτημα του θεσμικού πλαισίου των Κέντρων Πρόληψης, ώστε να εκλείψουν τέτοια άκομψα παιχνίδια ισχύος που δημιουργούν σύγχυση στις κρατικές υπηρεσίες και σακατεύουν την πρόληψη, η δουλειά στην κοινότητα χρειάζεται τουλάχιστον να συνεχίζεται με τις μίνιμουμ προϋποθέσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αλλά και νέοι άνθρωποι -άνεργοι μέχρι τώρα- να βρίσκουν δουλειά, εμπλουτίζοντας τις δομές με φρέσκες ιδέες, με υγιή ορμή για προσφορά στον άνθρωπο, με μεράκι, φαντασία και αυταπάρνηση.

Το Δ.Σ. του Σωματείου