Σωματείο_logo_κόκκινο

Απόσπασμα Πρακτικού Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης

Στην Αθήνα, σήμερα 28/04/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11πμ, στην αίθουσα του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας (οδός 3ης Σεπτεμβρίου, αριθμός 48Β΄), συνήλθαν τα μέλη του Σωματείου των Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, ύστερα από πρόσκληση της Διοίκησης και σύμφωνα με το καταστατικό του Σωματείου, σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση με θέματα:

1. Απολογισμός Οργάνων του Σωματείου,
2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία.

Ως προς το 1ο θέμα, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, η Συνέλευση ομόφωνα δι’ ανατάσεως της χειρός των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό και τα διοικητικά πεπραγμένα των Οργάνων και απαλλάσσει το ΔΣ και την Εξελεγκτική Επιτροπή από κάθε ευθύνη για τα οικονομικά και διοικητικά πεπραγμένα της περιόδου από 20/06/2014 έως 28/04/2017, εγκρίνει δε ομόφωνα τη συνέχιση των εργασιών όλων των Οργάνων κανονικά και πλήρως, εσωτερικά και έναντι τρίτων, έως τη συγκρότηση νέων Οργάνων, που θα προκύψουν από αρχαιρεσίες τις οποίες θα διεξαγάγει Εφορευτική Επιτροπή.

Ως προς το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης, αναγνώστηκαν τα ονόματα των υποψηφίων για την Εφορευτική Επιτροπή και όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη κλήθηκαν και ψήφισαν δι΄ ανατάσεως της χειρός, παρουσία της Δικαστικού Αντιπροσώπου κας. Τσαμπά Αφροδίτης του Ιωάννου, που διορίστηκε με την υπ’ αριθμό 8839/25.04.2017 εντολή του Γενικού Διευθυντή του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κου. Ναούμη Χαραλάμπου.

Η δικαστικός αντιπρόσωπος καταμέτρησε τις ψήφους και, αφού διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε άλλο μέλος για να ψηφίσει, αποφασίστηκε η λήξη της ψηφοφορίας.

Εκλέχτηκαν μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οι παρακάτω με ίδιο αριθμό ψήφων:

1. Κουλός Νικόλαος
2. Ευσταθίου Λευκοθέα
3. Φιλιππίδη Ερικέτη-Ιωάννα

Το Δ.Σ. του Σωματείου