Κέντρα Πρόληψης. Είμαστε κοντά σας. Μας γνωρίζετε;

Κατεβάστε το βιβλίο από εδώ

Creative Commons License
Κοινότητα, πρόληψη των εξαρτήσεων, Κέντρα Πρόληψης.
Φιλοσοφία, πρακτική, προβλήματα, προτάσεις.
by Σωματείο των εργαζομένων στα Κέντρα
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας.

is licensed under a Creative
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License
.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *